Głos Świętego Mikołaja

Przejdź do treści

Redakcja "Głosu Świętego Mikołaja"
powstała w czerwcu 1998 roku.
Po dwóch miesiącach przygotowań,
1 września 1998 r.
ukazał się pierwszy numer gazety parafialnej.


W słowie wstępnym ks. Roman Buliński, proboszcz parafii, tak pisał do Czytelników:


Drodzy Parafianie!

Parafia św. Mikołaja obejmuje część mieszkańców Starego Fordonu, którzy są związani z nią w większości od urodzenia. Do wspólnoty św. Mikołaja należą także mieszkańcy nowych bloków. Stanowią oni większość. Należą do parafii od dziewięciu lat do kilku miesięcy. Większość nowych mieszkańców, a szczególnie rodziny związane z wojskiem, należało w swoim życiu do kilku parafii. Wielu jeszcze sercem i korzeniami tkwią w rodzinnej parafii i nie identyfikują się z naszą wspólnotą.

Jednym z zadań każdego proboszcza, a także i moim, jest gromadzenie ludzi wierzących wokół kościoła i tworzenie wspólnoty, która ma na imię parafia. Prymas Tysiąclecia powiada: "Parafia jest komórką życiową Kościoła Powszechnego, jest w niej to samo życie Boże, co w Kościele Powszechnym. Dzieje się w niej to wszystko, co dzieje się w Kościele. Widzimy więc, jak doniosłą jest dla nas rzeczą utrzymać łączność z parafią, z jej duszpasterzem, z biskupem naszym, który posyła nam kapłanów i jest łącznikiem z głową widzialną na ziemi i Głową niewidzialną - Chrystusem."

Dla mnie parafia jest i była zawsze czymś ważnym. Do dzisiaj, kiedy przejeżdżam obok mojego, z lat dziecięcych kościoła, serce bije mocniej. Od dzieciństwa noszę w sobie przekonanie, że parafia jest pierwszą szkołą człowieczeństwa, że jest jak matka, która pragnie by jej dzieci osiągnęły w życiu cel.

Zdając sobie sprawę z ważności parafii w życiu wierzącego człowieka staram się o to, by nowi parafianie jak najprędzej tę wspólnotę św. Mikołaja uznali za swoją. Dlatego do nowych parafian wysyłam, już od kilku lat, listy powitalne wraz z informacją dotyczącą godzin Mszy św., terminów udzielania Sakramentów św., godzin otwarcia Biura Parafialnego. Podaję także nazwiska kapłanów i numery telefonów. Zapraszam, również już od kilku lat, nowych parafian na Mszę św., którą odprawiam w ich intencji. Do rodzin dzieci przyjętych i bierzmowanych wysyłam także listy, w których zachęcam do udziału w życiu parafii.

Z wielką radością witam zespół ludzi tworzących gazetkę parafialną. Jestem przekonany, że to pismo jeszcze bardziej zintegruje parafię. Na pewno pomoże mi jeszcze skuteczniej gromadzić wielu parafian w jeden parafialny organizm. Pismo to spełni także rolę informacyjną. Wszelkie informacje przybliżą nam problemy, zadania, osiągnięcia i sukcesy wspólnoty św. Mikołaja.

Zespołowi redakcyjnemu "Głosu Świętego Mikołaja" życzę Bożego wsparcia i błogosławieństwa, a wszystkim parafianom życzliwego przyjęcia gazetki parafialnej. Niech ta gazetka nie tylko przybliża zadania i osiągnięcia naszej parafii, ale uczyni je naszymi sprawami.

Ks. kanonik Roman Buliński
proboszcz


Głos Świętego Mikołaja Czasopismo parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy
Wróć do spisu treści